Gå direkt till innehåll
I Stockholm steg bopriserna med 1,4 procent under första halvan av augusti.
I Stockholm steg bopriserna med 1,4 procent under första halvan av augusti.

Pressmeddelande -

Valueguard: Bostadspriserna vänder uppåt i Stockholm

Fallet för de svenska bopriserna fortsatte i juli. Men nu syns möjligen en viss ljusning. I Stockholm, som brukar ses som en trendsättare, steg priserna under första halvan av augusti.

HOXSWE, Valueguards prisindex som mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden, sjönk 2,9 procent. Säsongsrensat var nedgången 1,7 procent. Bostadsrättspriserna sjönk 3,3 procent medan villapriserna tappade 2,7 procent. Rensat för säsongseffekter innebär det nedgång med 3,2 respektive 1,2 procent.

– Priskorrektionen har fortsatt under sommaren och med tanke på alla osäkerhetsfaktorer i ekonomin kan det nog vara en bit kvar till botten. Många köpare står ännu vid sidlinjen och väntar på vad som ska hända med räntan, inflationen och inte minst vinterns elpriser. Samtidigt tycker jag att det ser lite bättre ut i dag än det gjorde för bara någon vecka sedan. Utbudet ökar visserligen fortfarande, men på en del lokala marknader syns en dämpning av nytillkomna bostäder. Det här skulle kunna vara en första signal om att vi långsamt närmar vi oss en bättre balans mellan utbud och efterfrågan, säger Fredrik Kullman, vd Bjurfors Sverige.

Stockholm
I Stockholm föll priserna än en gång tungt. Bostadsrättspriserna sjönk med 3,5 procent medan villapriserna tappade 2,8 procent. Men ett trendbrott kan vara nära förestående. I första halvan av augusti steg bostadsrättspriserna i Stockholm med 1,4 procent, jämfört med hela juli.

– Det här bekräftar egentligen bara det vi tidigare sagt. Samtidigt ska man komma ihåg att juli är en extremt säsongsbetonad månad då det görs färre affärer så jag vill egentligen inte dra alltför stora växlar på siffrorna. Viktigare blir då att se hur augusti faller ut, inte minst med tanke på det stora utbudet. Kommer priserna att fortsätta falla eller kommer köpare och säljare att hitta varandra och vi får en ny jämvikt? Det är frågan vi nu ställer oss, säger Christina Henriksson, regionchef Bjurfors Stockholm och fortsätter:

– Det underliggande behovet av bostäder är fortfarande mycket stort så det vore verkligen välkommet om vi under hösten såg en utveckling där köpare och säljare hade enklare att mötas. Men det förutsätter realistiska förväntningar på priset. Många säljare har inte riktigt anpassat sig till det nya marknadsläget samtidigt som det finns köpare som tror att priserna gått ner 20-30 procent. Det här är ett gap som måste stängas.

Göteborg
I Göteborg sjönk bostadsrättspriserna med 3,0 procent och villapriserna med 2,3 procent. Under första halvan av augusti gick bostadsrättspriserna ned ytterligare 0,7 procent.

– I Göteborg har priserna nu kommit ner 6-8 procent från toppen, mer för bostadsrätter och lite mindre för villor och bostäder i den högre prisklassen. Man kan säga att den extra pandemi-effekt vi såg under 2021 är borta. Det är förväntat och helt rimligt med tanke på hur ekonomin utvecklat sig. Antalet affärer har sjunkit kraftigt de senaste månaderna, men i takt med nedgången ser vi att det blivit lite enklare för köpare och säljare att mötas. I uppstarten av augusti är det betydligt fler köpare på visningar jämfört med i juni. Det är också en hel del nya köpare som ser möjligheterna att komma in på en lägre prisnivå. Det kommer nog kunna vara osäkert och oroligt ett tag till, men min bedömning är att det stora utbudet långsamt kommer att sjunka undan och att vi får en stabilisering av priserna under hösten, säger Sven-Erik Kristensen, vd Bjurfors Göteborg.

Malmö
Även i Malmö var det kraftigt nedåt. Priserna på bostadsrätter sjönk med 2,5 procent medan villapriserna tappade 3,8 procent.

– Det har varit en kraftig nedgång under sommaren och det fortsätter vara ett mycket osäkert läge. Både köpare och säljare är väldigt avvaktande och det påverkar givetvis priser, men också antalet affärer. Utbudet har inte varit så här stort sedan 2014. Jag tror att vi kommer se ytterligare nedgång innan det vänder uppåt, förmodligen hela hösten. Men jag vill samtidigt slänga in en brasklapp om att juli är en säsongspåverkad bostadsmånad. Nu i mitten på augusti kan vi se att ett antal viktiga nyckeltal ändrats i mer positiv riktning. Bland annat har omsättningshastigheten på sålda bostäder halverats till 16 dagar mot 30 dagar i juli och vi ser även färre prissänkningar, säger Mattias Larsson, vd Bjurfors Skåne.

Ämnen

Regioner


Om Bjurfors

Bjurfors är Sveriges största privatägda fastighetsmäklare med omkring 600 medarbetare på 90 kontor runt om i Sverige och vid Medelhavet. Mäklartjänsterna omfattar såväl bostadsrätter, villor, tomter och fritidshus som nyproduktion, tjänster inom förmedling av kommersiella fastigheter och ombildningar till bostadsrätter. Genom en kvalitetssäkrad arbetsmetod och branschens mest dedikerade mäklare har Bjurfors under mer än 50 års tid tagit kunderna till lyckade bostadsaffärer. Under 2021 förmedlade Bjurfors fler än 17 000 bostäder till ett totalt värde om 70 miljarder kronor. Den samlade omsättningen uppgick till 1 miljard kronor.

Kontakter

Fredrik Kullman

Fredrik Kullman

VD Bjurfors Sverige och ansvarig för franchiseverksamheten i Sverige och Spanien 0732-57 56 86
Sven-Erik Kristensen

Sven-Erik Kristensen

Vd Bjurfors Göteborg 031-733 20 18
Mattias Larsson

Mattias Larsson

VD Bjurfors Skåne 0739-206673
Christina Henriksson

Christina Henriksson

Regionchef Bjurfors Stockholm, Norr och Sydost 070-782 00 65

Välkommen till Bjurfors!

Bjurfors är ett av Sveriges största privatägda mäklarföretag med omkring 600 medarbetare på 90 kontor runt om i Sverige och vid Medelhavet. Mäklartjänsterna omfattar såväl bostadsrätter, villor, tomter och fritidshus som nyproduktion, tjänster inom förmedling av kommersiella fastigheter och ombildningar till bostadsrätter. Genom en kvalitetssäkrad arbetsmetod och branschens mest dedikerade mäklare har Bjurfors i snart 60 års tid tagit kunderna till lyckade bostadsaffärer.

Bjurfors
Birger Jarlsgatan 2
114 34 Stockholm
Sverige